WorkWeb er et web-, mobil og appbasert timesystem for å holde oversikt over ansatte og forbrukte timer. Systemet dekker alle funksjoner i forbindelse med timelister og rapportering. Programmet holder oversikt over ansatte, kunder og timeforbruk. Systemet er baset på innrapportering fra ansatte direkte til administrasjonsdelen. Ledelsen kan så generere fakturagrunnlag, rapporter m.m. Det er også mange muligheter for å benytte API'er til å sende data til andre systemer. Ønsker du en demo? Kontakt oss på post@cargoteam.no eller mobil 991 59 488.
 


Brukernavn:


Passord:


Vil du teste WorkWeb gratis? Trykk her